Ontwerpbestemmingsplan Molenheg 10 Egchel

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Egchel
  2. Ontwerpbestemmingsplan Molenheg 10 Egchel

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenheg 10 Egchel’ ter inzage ligt. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een CO2 opslagtank, de verhoging van de schoorsteen van de biomassa installatie en het verplaatsen van een bedrijfswoning op de locatie Molenheg 10 in Egchel. Daarnaast wordt de glastuinbouwlocatie Gielenhofweg 11 juridisch planologisch gekoppeld aan de locatie Molenheg 10. Termijn van inzage Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Inzien bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: •Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0290-ON01; •Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente. Indienen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de raad van de gemeente van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Mandy van Kroonenburgh. Vragen Voor meer informatie neemt u contact op met Mandy van Kroonenburgh of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.   Panningen, 18 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.