Ontwerpwijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 05-12-2023

  1. Bekendmakingen Egchel
  2. Ontwerpwijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel”

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpwijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel” ter inzage ligt. Inhoud wijzigings plan Het wijzigingsplan voorziet in het herbestemmen van het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Helden, sectie H, nummer 110. Momenteel heeft dit perceel een agrarische bestemming, die met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 56.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” wordt omgezet naar een natuurbestemming. Termijn van inzage Het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Inzien ontwerp wijzigings plan Het ontwerpwijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: •Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0067-ON01; •Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl; •Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente. Indienen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigings plan Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Simone Salemans. Vragen Voor meer informatie neemt u contact op met Simone Salemans of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.   Panningen, 4 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.