STAATSCOURANTAanvraag vergunning voor uitbreiding varkenshouderij, Rongvenweg 14 te Egchel, Peel en MaasKennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluitWet Milieubeheer – Besluit merRongvenweg 14, Egchel, gemeente Peel en MaasNadere informatie

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTAanvraag vergunning voor uitbreiding varkenshouderij, Rongvenweg 14 te Egchel, Peel en MaasKennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluitWet Milieubeheer – Besluit merRongvenweg 14, Egchel, gemeente Peel en MaasNadere informatie

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat zij in het kader van de Wet milieubeheer en het Besluit mer besloten heeft dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden in verband met de aanvraag van: • Egchel, 5987 NH, Rongvenweg 14.Görtz Rozendaal B.V. Uitbreiding van de varkenshouderij, kadastraal bekend gemeente Peel en Maas HDN01, sectie H, Nummers 2171 en 2596. Verzonden 23 september 2013 Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Panningen. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: vergunningenhandhaving@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077- 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.