STAATSCOURANTGemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit – instellen parkeerverbod – Van Enckevoortstraat Egchel

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTGemeente Peel en Maas – Verkeersbesluit – instellen parkeerverbod – Van Enckevoortstraat Egchel

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1. door het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoeld in 24 van het RVV 1990 het parkeren te verbieden aan de zuidzijde in de Van Enckevoortstraat op het gedeelte tussen huisnummer 14 en 22 over een lengte van ca. 65 meter; 2. dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de gele strepen zijn aangebracht. Panningen 31 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen, Teammanager openbare ruimte, P.H.G.M. Peeters Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 7 augustus 2013. Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening. Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 7 augustus 2013 tot en met 18 september 2013 gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de gronden van het bezwaar. Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.