StaatscourantOntwerp bestemmingsplan Jacobusstraat 42 in EgchelInhoud bestemmingsplanWilt u het bestemmingsplan inzien?Termijn van inzageIndienen zienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. StaatscourantOntwerp bestemmingsplan Jacobusstraat 42 in EgchelInhoud bestemmingsplanWilt u het bestemmingsplan inzien?Termijn van inzageIndienen zienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Jacobusstraat 42 ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt op de hoek van de Jacobusstraat en de Huiskensweg. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele bestemmingsregeling voor het ter plaatse gevestigde varkensbedrijf waarbij de omvang van het bedrijf beperkt wordt tot de huidige situatie. Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken inzien van 29 december 2011 tot en met 8 februari 2012. • Het bestemmingsplan is samen met de onderliggende stukken digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl –> ‘leven en werken’ –> ruimtelijke ordening’. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0038-ON01; • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; • Een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 29 december 2011 tot en met 8 februari 2012. Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, mevrouw L. Delahaije, bereikbaar via 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.