STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Giel Peetershof Egchel, Peel en MaasInhoud ontwerpbestemmingsplannenWilt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?Termijn van inzageIndienen zienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Giel Peetershof Egchel, Peel en MaasInhoud ontwerpbestemmingsplannenWilt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?Termijn van inzageIndienen zienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbe-stemmingsplan ‘Giel Peetershof Egchel’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe en duurzame woonwijk, Giel Peetershof. Dit is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Egchel. De woonwijk bestaat in totaal uit maximaal 120 woningen. Het plan is opgedeeld in 2 fasen: ca. 50 woningen in het noordelijke deel wordt rechtstreeks mogelijk gemaakt. De overige woningen worden in fase 2 door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Het plangebied ligt ten zuidoosten van Egchel, direct grenzend aan de kern. Het plangebied wordt globaal omgeven door de Linskensweg, de Gielenhofweg, de Roggelseweg en de Jacobusstraat. Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken inzien van 20 juni 2013 tot en met 31 juli 2013. Het ontwerbestemmingsplan is samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. het IDN-nummer van de ontwerpbestemmingsplanen is: NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 20 juni 2013 tot en met 31 juli 2013. Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze omtrent de ontwerpbestemmingsplannen maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, mevrouw F. Limpens, bereikbaar via 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.