STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Hoekerstraat te Egchel’, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanTermijn van inzageInzien bestemmingsplanIndienen zienswijzenVragen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Hoekerstraat te Egchel’, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanTermijn van inzageInzien bestemmingsplanIndienen zienswijzenVragen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “Hoekerstraat te Egchel” ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in de kern Egchel en omvat de bouw van een burgerwoning op het perceel tussen de Hoekerstraat 4 en 6 in Egchel. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 10 april tot en met 21 mei 2014. Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: IMRO.1894.BPL0072-ON01; • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → actueel → bekendmakingen; • Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage. Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. Meijer. Voor meer informatie neemt u contact met mevrouw M. Meijer of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.