STAATSCOURANTUitnodiging voor het indienen van concurrerende aanvragen voor opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied Egchel, Ministerie van Economische Zaken

Bekendmaking voor Economie | Overige economische sectorenNatuur en milieu | Energie in Ministerie van Economische Zaken

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTUitnodiging voor het indienen van concurrerende aanvragen voor opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied Egchel, Ministerie van Economische Zaken

Economie | Overige economische sectorenNatuur en milieu | Energie Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen ministerie

De Minister van Economische Zaken deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied Egchel. Het aangevraagde gebied ligt in de gemeenten Peel en Maas en Leudal en wordt begrensd door de volgende punten en de rechte lijnen daartussen. De coördinaten van genoemde punten zijn: Punt X Y 1 190140,000 370400,000 2 199000,000 375250,000 3 202100,000 369800,000 4 193800,000 365200,000 Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD) zoals vermeld in Artikel 1.2.2, onder a, van de Mijnbouwregeling (Stcrt. 19-12-2002, nr. 245). Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 61,66 km2. De Minister van Economische Zaken nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied. Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan: De Minister van Economische Zaken, ter attentie van mevr. drs. J.J. van Beek, directie Energiemarkt Postbus 20401, 2500 EK Den Haag Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen. Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer: 070-379 63 26 (contactpersoon: mevr. drs. J.J. van Beek)

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.