GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 05-03-2024

  1. Bekendmakingen Egchel
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zij in de vergadering van 27 februari 2024 het wijzigingsplan “Natuurcompensatie nabij Roggelseweg te Egchel” hebben vastgesteld. Inhoud wijzigingsplan Het wijzigingsplan voorziet in het herbestemmen van het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Helden, sectie H, nummer 110. Momenteel heeft dit perceel een agrarische bestemming, die met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 56.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” wordt omgezet naar een natuurbestemming. Inzien vastgesteld wijzigingsplanHet vastgestelde wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:•Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0067-VG01;•Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;•Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.BeroepstermijnHet vastgestelde wijzigingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage met ingang van 6 maart 2024.Beroep instellenBent u belanghebbende? Dan kunt u, als u het niet eens bent met het plan, gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Verzoek om voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (lees: schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover, neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via telefoonnummer (070) 426 4426.Inwerkingtreding wijzigingsplanHet wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. VragenVoor meer informatie neemt u contact op met Simone Salemans of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.Panningen, 4 maart 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.